เกี่ยวกั? SMC
SMC (Thailand) Ltd.

บริษัท เอ?เอ็ม.ซี. (ประเทศไท? จำกั?ก่อตั้งขึ้นในป?2537 เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปกรณ์ นิวแมติกส์สำหรับลูกค้า สำนักงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะด?จังหวัดปทุมธาน?ได้เปิดสำนักงานเพิ่มครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานขายย่อ?เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้?ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่? อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมการผลิ?เครื่องจัก? อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค?เป็นต้?บริษัท เอ?เอ็ม.ซี. (ประเทศไท? จำกั?ให้บริษัทการด้านผลิตภัณฑ์นิวแมติกส?รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านลมอัด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 610,000 รายการ

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   วิสัยทัศน์ :
        SMC คื?ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีอัตโนมัติต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไท?/td>
     พันธกิ? :
        เป็นผู้นำตลาดนิวแมติกส?และถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวแมติกส์ที่ดีที่สุด ให้แก่วิศวกร
 
empire777 pantip
 
บริษัท เอ?เอ็ม.ซี.(ประเทศไท? จำกั? : 134/6 หมู่ 5, ? ติวานนท์. ?บางกะด??เมือ??ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าช?:
empire777 pantip sitemap empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip