ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ร่วมงานกับเร?/strong>

บริษัท เอ?เอ็ม.ซี. (ประเทศไท? จำกั?จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี ?? 2537 เป็นบริษัท?ชั้นนำทางด้านอุปกรณ์นิวแมติกส์ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งบริษัท?ให้การสนับสนุนลูกค้าในทุกๆ ประเภทอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัท?จึงเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท?ในตำแหน่งต่อไปนี?

ลงประกาศ ?วันที่ 18 พฤษภาค?2561

(ประจำสาขาทั่วประเท?
Sales Trainee
จำนว?60 อัตร?

คุณสมบัต?

 • ไม่จำกัดเพ?/li>
 • วุฒิการศึกษา ? 6 ?ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารด?มีใจรักงานขา?/li>
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได?/li>
 • ชอบงานบริการ ท้าทายความสามารถและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องการเติบโตไปพร้อม?กับองค์ก?
(ประจำสำนักงานใหญ?บางกะด?จังหวัดปทุมธาน?
Programmer
จำนว?1 อัตร?
                       ?br />
(ประจำสำนักงานสาขาบางปะอิ?จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
SENIOR MARKETING STAFF
จำนว?1 อัตร?

 • เพศหญิ?อายุระหว่า?30-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการตลา?หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ?br />
 • มีประสบการณ์อย่างน้อ?3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด และงานประสานงานระหว่างประเทศ
  และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ด?/li>
 • สามารถพู?อ่าน เขีย?ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ?
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได?เป็นครั้งครา?
 • ชอบงานบริการ ท้าทายความสามารถและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องการเติบโตไปพร้อม?กับองค์ก?
(ประจำโรงงานระยอง)
QC Staff
จำนว?1 อัตร?
Packing Staff
จำนว?1 อัตร?
Maintenance Staff
จำนว?1 อัตร?
Technical Engineer
จำนว?1 อัตร?
Storeman
จำนว?1 อัตร?
Purchase Staff
จำนว?1 อัตร?

บริษัท?มีสวัสดิการให้พนักงานดังนี?/strong>

1.มีรถรั?ส่?br /> 2. ประกันสุขภาพและอุบัติเหต?
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ตรวจสุขภาพประจำป?br /> 5.  ชุดยูนิฟอร์ม
6. สัมมนาประจำป?
7. โบนั?(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ผู้จัดการแผนกบุคคล
บริษัท เอ?เอ็ม.ซี. (ประเทศไท? จำกั?(สวนอุตสาหกรรมบางกะดี)
134/6 หมู่ 5 ถนนติวานนท?ตำบลบางกะด?อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน?12000
e-mail : smcth@mail.smcthai. empire777 pantip www.10vxi.asia
โทรศัพท์ : 0-2019-5656

empire777 pantip
 
บริษัท เอ?เอ็ม.ซี.(ประเทศไท? จำกั? : 134/6 หมู่ 5, ? ติวานนท์. ?บางกะด??เมือ??ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าช?:
empire777 pantip sitemap empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip empire777 pantip